بسته بندی ویترین محصول شماست
طراحی بسته بندی در معرفی، بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات بسیار مؤثر بوده و به عبارتی برای هر سازمان به منزله شناسنامه معرفی محصول است. بسته بندی محصولات نشان دهنده نحوۀ نگهداری و محافظت از کالا به مصرف کننده بوده و می تواند یک محصول خوب را از لحاظ بصری به یک محصول عالی تبدیل کند.
بنابراین؛ هر چه انرژی و سرمایه بیشتری را صرف ارتقاء کیفیت بسته‌بندی محصولتان کنید، در واقع باعث پیشرفت فروش و در نتیجه ارتقاء‌کسب‌و‌کارتان خواهد بود. در حقیقت، مصرف کننده همزمان با محصول، برند آن را نیز خریداری می کند. طراحی بسته بندی اصولی، نقش عمده ای در جداسازی برندها و هویت بصری کالا دارد.