ویدیو مارکتینگ یا بازاریابی ویدیویی از جمله دسته بندی های دیجیتال مارکتینگ محسوب میشود.

درواقع در ویدیو مارکتینگ به جای ساخت تیزر تبلیغاتی که پیام مستقیم دارد، ویدیویی ساخته می شود که توسط مخاطبین جذاب تشخیص داده شده و دست به دست یا همان viral و به عبارتی به صورت ویروسی منتشر می شود.

blank